เราเป็นผู้นำเข้าสินค้าโดยตรงของระบบจัดเก็บ ลำเลียงสินค้า ให้กับอุตสาหรรมมากมายหลากหลายโรงงาน (Pipe and Joint System) ตั้งแต่การออกแบบ ดูหน้างาน ติดตั้ง การจัดส่งสินค้า ทางบริษัทฯยินดีให้คำปรึกษา ตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรสอบถามราคา และขอใบเสนอราคาได้ที่ Tel.+66 (0)33 138 035 แฟกซ์: +66 (0)38 155 397